"சிட்டன் சிவாய நம வென்னுந் திருவெழுத்தஞ்சாலே அவாயமற நின்றாடுவான்"

Thursday, November 22, 2012

தமிழ்க்குழந்தையின் தந்தை தமிழனில்லையோ

ஒரு ஐந்துவயது குழந்தையையும் அக்குழந்தையின் தாயையும் சந்தித்தேன்................

இப்பதிவை படித்துத்தான் பாருங்களேன்!http://thiviyaranchiniyan.blogspot.com/2012/11/blog-post_22.htmlநன்றி
சிவத்தமிழோன்

Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

0 comments: on "தமிழ்க்குழந்தையின் தந்தை தமிழனில்லையோ"

Post a Comment